17/9/14

Un llibre d'en Pep Albanell
El jardí de música i cristall. Col.El vaixell de vapor, sèrie blava. Editorial Cruïlla.